Аварийно отключване на битови врати и автомобили

Аварийно отключване на битови врати и автомобили

Услугата аварийно отключване се предлага тогава, когато има изгубени ключове за патрон на битова врата или за автомобил, или когато има блокирал патрон. Услугата се предлага от почти всички ключарски ателиета. В нашите ателиета също предлагаме тази услуга, като за целта специалистите ни използват инструменти, с които максимално да бъдат избегнати евентуални щети по битовата врата или по автомобила. При аварийното отключване на битови врати, услугата се предлага и в комбинация по подмяна на патрона, което е препоръчително при загубени ключове и задължително при блокирал патрон. При аварийното отключване на автомобили, услугата се предлага в комбинация с подмяна на патрон/ако е необходимо/, като и с услуга по възстановяване на изгубения ключ, ако ситуацията е такава.