Възстановяване на изгубени ключове

Възстановяване на изгубени ключове

Процедурата по възстановяване на изгубени ключове е също една от основните дейности на повечето ключарски ателиета. Възстановяването на изгубени ключове се касае основни за автомобилните ключове. Това е така, тъй като при изгубването на битови ключове, от съображения за сигурност винаги се прибягва да смяна на патрон и изваждане на допълнителни ключове. Не така обаче стои въпросът при изгубване на автомобилен ключ. В повечето случай при закупуване на автомобил, получаваме от продавача само един функциониращ ключ. Когато и той е изгубен, тогава се прибягва да неговото възстановяване. Процедурата не отнема много време, но е трудоемка . В нашите ателиета това е също една от основните услуги, които предлагаме.