Декодиране и прекодиране на механичен код

Декодиране и прекодиране на механичен код

Всеки автомобилен ключ има механичен код. Тъй като по-голяма част от масовите автомобили в момента са употребявани, тази табела в болшинството от случаите не достига до поредния собственик. Това не е проблем, защото специализираните ключарски ателиета разполагат с машини и софтуери, които помагат при дешифрирането на този код. Наличието на механичния код е голямо предимство, особено в случаите, когато се налага възстановяване на изгубен или откраднат ключ. Това спестява и голяма част от работата при аварийно отключване на автомобила, а съответно и цената на услугата става по-ниска. При немалка част от употребяваните автомобили се е налагало да бъде подменен патрон на някоя от вратите или на багажник, което е довело до използване на различни ключове за автомобила, а това е доста голямо неудобство. За такива случаи в нашите ателиета предлагаме услугата прекодиране на механичен код на патрона по вече съществуващ ключ. Тази услуга елиминира излишните ключове. Услугата по декодиране на механичен код, която също предлагаме, също доста улеснява собственика на автомобила, тъй като това дава сигурност в случаите, когато ключът е изгубен.