Дистанционни и RFID

Дистанционни с фиксирана честота

Дистанционни с променлива честота

RFID чипове и карти