Копиране на RFID чипове и карти

Копиране на RFID чипове и карти

Една от основните услуги, които предлагаме в нашите ателиета, е копирането на все по-широко разпространените контактни чипове и безконтактни RFID чипове и карти. Необходимо е само да носите работещ чип или карта, а самата процедура отнема само няколко секунди. Предлагаме също така и RFID чипове, които са готови за зачисляване към системата за контрол на достъпа. При нас може да направите копие и на все по-рядко използваните контактни чипове тип I Button.