Нарязване на битови и автомобилни ключове

Нарязване на битови ключове

Битовите ключове са много различни видове, но най-общо се групират в 3 основни групи: обикновени , ямкови и касови секретни ключове. Има още няколко разновидности на секретните битови ключове, но те са по-рядко срещани. За дублирането на битовите ключове използваме заготовки от водещите италиански производители на ключарски машини и консумативи като SILCA, JMA, ERREBI и др.. За нарязването на дубликатите използваме машини за високо натоварване, отновоот водещите производители SILCA, ILCO ORION и др.

Нарязване на автомобилни ключове

Автомобилните ключове също могат да бъдат групирани в няколко основни групи: обикновени, ямкови, кръстати, за механично отключване, за механично отключване и палене, за механично отключване, палене и дистанционно управление на централното заключване и др. За дублирането на автомобилните ключове също ползваме заготовки от водeщитв производители SILCA, JMA, ERREBI, CANAS, GULER и др.. Машините, които използваме за нарязването на ключовете са отново от каталога на производители като SILCA, ILCO ORION, както и елктронна автоматична машина за рязане по код V8X6.

Машините, с които работим

Silca Olympic

Ilco Orion Ecodrill 2000