Модули за централно заключване

Модули за централно заключване

Въпреки, че вече производителите на автомобили задължително или като опция поставят в автомобилите модули за централно заключване, все още се произвеждат модули за централно заключване, които могат да бъдат монтирани допълнително. В нашите ателиета предлагаме услуги по поставяне, ремонт и поддръжка на модули за централно заключване, като специалистите ни използват продукти на наложили се на пазара производители на този тип системи. В случай, че автомобилът има производствено заложен модул, при нас може да го отремонтирате, когато не фунционира правилно или въобще не функционира.